You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Textové audity a manuály

Jste-li velká společnost, možná se potýkáte s rozdílnou kvalitou textů publikovaných jednotlivými odděleními. V situacích, kdy levá ruka neví, co dělá pravá, vám můžeme pomoci – a možná není řešení zase tak složité, stačí jen nastavit pravidla, jak k tvorbě textů přistupovat, a zásady, které je nutné dodržovat.

 • V auditu již existujících dokumentů zjistíme, zda v nich používáte češtinu správně a je-li jejich kvalita dostatečná.
 • V manuálu stanovíme pravidla, která je nutné dodržet, aby vaše komunikace byla konzistentní.

K čemu vám bude audit a/nebo manuál

 1. Uděláte si pořádek

  Není od věci zamést si čas od času před svým prahem a zjednodušit si život. Každý druhý Čech si myslí, že má češtinu v malíčku, takže málokdo uvažuje o tom, jestli je slogan, který firma už dva roky používá, gramaticky správný.

 2. Ohlédnete se zpátky

  Textový audit je ohlédnutím se zpátky. Jeho provedením získáte analýzu jazykové správnosti dokumentů, které (třeba už roky) vytváříte. Společně zjistíme, proč se některé výrobky a služby jmenují zrovna tak, jak se jmenují.

 3. Poučíte se z chyb

  V neposlední řadě je analýza jazykového prostředí vaší firmy poučením se z chyb. Důraz proto budeme klást především na to, co se nepovedlo a co vaši komunikaci dělá nesourodou nebo nesrozumitelnou. Aniž bychom vás chtěli ztrapnit, upozorníme vás na to nejhorší.

 4. Stanovíte pravidla

  Pro vaši firmu definujeme interní pravidla používání nejen dubletních pravopisných tvarů, ale i pro psaní nejpoužívanějších spojení slov. Kromě toho formulujeme zásady pro psaní názvů výrobků nebo služeb.

 5. Motivujete zaměstnance

  Vaši zaměstnanci možná mají šuplíky plné nejrůznějších směrnic a nařízení. Jazykový manuál je děsit nebude, vždyť jde přece o používání mateřského jazyka. Vysvětlíme jim, třeba formou hry, proč je jeho znalost důležitá a jak může firemní komunikaci pomoci.

 6. Stanete se čitelnými

  Vaši klienti přestanou mít zmatek v pojmech a dojmy nahradí seriózním pohledem na vaši podnikatelskou filozofii, i když chcete být free nebo cool, jak je dnes všeobecným zvykem. Nechcete přece, aby z vaší rádoby vtipné komunikace měli legraci.

O co vlastně jde?

Jak probíhá textový audit

Snažíme se zjistit podrobnosti o okolnostech, za kterých vaše texty vznikají. Zajímá nás, jestli jsou dokumenty výsledkem práce více lidí, nebo jednoho jediného textaře. Zjišťujeme o vás i o vašem oboru vše podstatné a vyžádáme si maximum dokumentů, ať už vznikly pro interní potřebu, nebo jsou určeny pro úzký okruh odborníků či širokou veřejnost. Následně upozorníme na slabá místa a jazyková klišé, kterým je dobré se vyhnout.

Jak a proč děláme textové manuály

Při tvorbě textového manuálu potřebujeme nejprve přečíst a důsledně analyzovat maximální množství dosud napsaných dokumentů, ať už byly určeny pro vnitřní, nebo vnější použití. To nám pomůže k tomu, abychom dostatečně pochopili, jaké typy dokumentů vytváříte a jaké informace jsou pro vás důležité. Na základě toho vytvoříme soubor pravidel a doporučení, kterými je dobré se při psaní firemních textů řídit.