You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Překlady z cizích jazyků

Nabízíme vám unikátní spojení překladů z cizích jazyků do češtiny s profesionální stylistickou úpravou výsledného dokumentu. Služba vychází z poptávky klientů po kvalitních překladových textech, protože často byli nuceni přeložené dokumenty upravovat nebo pro ně objednávat další korekturu, aby byly správně česky.

 • Není třeba nechat si text někde přeložit a pak nám ho poslat na korekturu, zvládneme to naráz.
 • S překladateli jsme v kontaktu po celou dobu dolaďování textů.
 • Umíme česky, takže český čtenář na výsledném textu nepozná, že pochází z překladu.

Naše překlady

 1. Hrubý překlad a redigování

  Objednáním překladu získáte dvě služby v jedné. Cizojazyčné dokumenty nejprve přeloží překladatel. Buď se bude striktně držet originálu, nebo obsáhne to podstatné a text přizpůsobí zvyklostem češtiny. Poté dokument dostane redaktor češtinář, který ho stylisticky doladí, aby byl čtivý a formálně přesný.

 2. Jistý výsledek

  Jsme specialisté na češtinu, a proto dbáme na to, aby byl výsledný text stylisticky přinejmenším tak dobrý jako originál. A než vám ho pošleme, samozřejmě projde jazykovou korekturou. Stačí tisknout nebo posílat!

 3. Co umíme?

  Všechno rozhodně ne! Na některé specializace si netroufáme, a když nemáme odvahu, radši vám to řekneme, abychom se (vzájemně) netrápili. Standardně ale zvládneme překlady z většiny světových jazyků, protože spolupracujeme s mnoha překladateli a ve spolupráci s nimi texty v češtině doladíme.

Naše překládání

Dva v jednom

Překlady do češtiny rozšířily naši nabídku jazykových korektur. Původně jsme se zabývali výhradně korekturami a často jsme nevěřícně kroutili hlavami nad texty, které byly viditelně špatnými překlady z cizích jazyků. Proto jsme nabídli překlady a korektury v jednom.

Těžká práce…

Korektura některých přeložených textů zabere víc času než překlad. Vážně! Pochopení kontextu je někdy navýsost důležité. Když se stane, že překladatel přeloží text otrocky, korektor ho zasadí do správných souvislostí. Dbáme na to, abychom při korekturách byli v kontaktu a výsledný dokument doladili. To stojí čas a úsilí.