You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Redakční práce

Napsali jste nebo jste si nechali napsat text – článek, povídku, knížku, nebo dokonce sebrané spisy? Žádný dokument, jakkoli dlouhý, by se neměl vyhnout pečlivé práci redaktora, který ho přehlédne svým bedlivým okem a upraví tak, aby byl čtivý a poctivý. Nechcete přece, aby úsilí, které jste věnovali jeho vzniku, přišlo vniveč.

 • Vaše texty podrobíme poctivé přípravě na zveřejnění.
 • Všechny budou pod drobnohledem, nezřídka kritickým.
 • Zároveň s citlivou stylizací se samozřejmě postaráme o jazykovou korekturu.

Při redigování je třeba

 1. myslet a přemýšlet

  Redaktor by měl být přemýšlivý, ba dokonce hloubavý člověk a tuto charakterovou vlastnost by si měl zachovat i jako nestranný pozorovatel po celou dobu redigování textu, který napsal někdo jiný. Tuto zásadu bezpodmínečně dodržujeme!

 2. zasazovat do kontextu

  Redaktor, to je něco jako dramaturg. Když dojde na čtení povídky odehrávající se za husitských válek, je třeba autorovi naznačit, že použití poloautomatické pušky v rozhodující líté bitvě je nesmysl. Přesně to máme na mysli, když mluvíme o redakční práci.

 3. umět česky

  Že je námi redigovaný text správně česky, dá rozum, vždyť první činnost, které jsme se soustavně věnovali a kterou pro klienty zajišťujeme už mnoho let, jsou korektury v češtině. Vězte, že známe rozdíly mezi bidlem i bydlem a umíme skloňovat i zájmeno jenž!

 4. být tak trochu renesanční

  Aby čtenář nedostal do ruky něco, co lze nazvat blábolem, je třeba textu věnovat čas a úsilí. Ale hlavně mít dostatečný přehled. Na tom si zakládáme, a proto vytrvale zvyšujeme svou kvalifikaci. Učíme se každý den, a to i z textů klientů! A když si nejsme jistí, hledáme a ptáme se.

Jak pracujeme

Nejdříve čtení…

Abychom správně pochopili záměr autora a celkové vyznění textu, redakční práci nikdy neodflákneme. Nejprve si celý text pořádně přečteme, abychom věděli, o čem vlastně je.

… a teprve potom redigování

Samotné redigování přijde na řadu až potom. Protože jsme se při čtení seznámili s autorovým stylem a jeho schopností formulovat, jsme schopni snadněji text přizpůsobit čtenáři.

A co typografie?

Ano, ta je neméně důležitá. Proto se věnujeme tomu, co možná mnozí považují v době umělé inteligence za přežitek – předtiskovým korekturám, které odhalí mimo jiné parchanty, tedy sirotky a vdovy, a dohlédnou na to, aby text odpovídal regulím. Ne těm právním, ale těm, co dávají dokumentům tvar.